بازدید مجازی از مرکز جراحی

لابی کلینیک زیبایی
اتاق جراحی های سرپایی
اتاق بستری خصوصی در کلینیک زیبایی
اتاق انتظار در کلینیک زیبایی
مطب جراحان زیبایی
اتاق سه تخته با کامل ترین امکانات در کلینیک زیبایی
اتاق معاینه و جراحی های محدود در کلینیک زیبایی
اتاق با کامل ترین امکانات در کلینیک زیبایی
دکتر ابراهیم گودرزی ، دکتر فرهاد اژدری
اتاق بستری خصوصی با کامل ترین امکانات
اتاق جراحی های بدون نیاز به بیهوشی در کلینیک زیبایی
اتاق معاینه
اتاق جراحی های سرپایی با تمام امکانات در کلینیک زیبایی
لابی کلینیک زیبایی
اتاق سه تخته با مجهزترین امکانات در کلینیک زیبایی
مرکز جراحی زیبایی
جراحی زیبایی دکتر فرهاد اژدری
کلینیک جراحی زیبایی
دکتر فرهاد اژدری فوق تخصص جراحی زیبایی
مرکز جراحی بینی و لاغری
دکتر فرهاد اژدری فوق تخصص جراحی زیبایی
مرکز جراحی زیبایی
کلینیک جراحی زیبایی
کلینیک جراحی زیبایی
کلینیک جزاحی زیبایی